Vrácení zboží

Formulář pro vrácení zboží si můžete stáhnout zde.

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy představuje 30 dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jestliže je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

3. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Zb. o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné:

- prodej zboží, který byl zhotoven / upravený podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;

- prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlému snížení jakosti;

- prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který byl po dodání porušen a z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví není vhodné takové zboží vrátit (např. spodní prádlo a plavky);

- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil / rozbalil jejich původní ochranný obal.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně přijetí formuláře.

5. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo odevzdá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho částí a příslušenství. Spotřebitel je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívaný. Zboží je třeba zasílat na adresu prodávajícího. Prodávající zásilky na dobírku nepřebírá. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

6. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá zpět.

9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebení, neznečištěný a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Pokud spotřebitel zašle zboží prodávajícímu i přesto, že nesplnil zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy, zboží nebude přijat, případně bude na náklady spotřebitele odeslán zpět.

Adresa pro vrácení zboží:

DOP s.r.o.

Hrobákova 32

851 02 Bratislava

Slovenská republika

Žádná položka