Doprava a platba

1. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu ve lhůtě 2-30 dnů pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky v závislosti na dostupnosti zboží a země doručení objednávky. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. Následně je prodávající povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

2. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to vyžádají výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti.

3. Zobrazení zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je pouze ilustrativní.

4. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, ihned po doručení. V případě zjištění existence vady zboží kupující vyhotoví záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí kurýr nebo prodejce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující oprávněně odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5. Prodávající nenese odpovědnost za:

opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou nebo přepravní službou;
poškození zásilky zaviněné poštou nebo přepravní službou;
případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele prodávajícího) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribuce zboží nebo jiných nepředvídatelných překážek.

6. Kupující může kupní cenu za zboží uhradit:

bankovním převodem na číslo účtu: IBAN SK59 8330 0000 0026 0144 8336,
uhrazením kupní ceny zboží zaslaného na dobírku,
online platební kartou,
převodem na PayPal účet prodávajícího.

7. Dodání zboží je realizováno prostřednictvím poštovní resp. přepravní společnosti.

8. Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje paušální přepravní náklady ve výši v závislosti na vybraném způsobu přepravy dle aktuálních ceníků přepravců, přičemž je kupující o ceně dopravy informován před odesláním objednávky. Doručení zboží na dobírku prodávající umožňuje pouze pro Českou a Slovenskou republiku. 

 Za dobírku se účtuje poplatek 120 Kč.

Země Packeta cena SPS / IN TIME cena
Česká republika - nákup nad 715,- Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Česká republika 127,- Kč - 178,- Kč 178,- Kč
Slovensko - nákup nad 715,- Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Slovensko 76,- Kč - 127,- Kč 102,- Kč
Maďarsko 229,- Kč 178,- Kč
Rakousko 229,- Kč 229,- Kč
Německo 255,- Kč 255,- Kč
Polsko 255,- Kč 280,- Kč
Rumunsko 255,- Kč 280,- Kč
Chorvatsko 255,- Kč 280,- Kč
Slovinsko 255,- Kč 280,- Kč
Belgie 408,- Kč 433,- Kč
Nizozemsko 408,- Kč 433,- Kč
Lucembursko 408,- Kč 433,- Kč
Itálie 510,- Kč 637,- Kč
Francie 510,- Kč 637,- Kč
Anglie 510,- Kč 637,- Kč
Irsko 765,- Kč 892,- Kč
Španělsko 765,- Kč 892,- Kč
Portugalsko 765,- Kč 892,- Kč
Ostatní státy EU 765,- Kč 1020,- Kč
Ostatní státy 893,- Kč 1020,- Kč