Ochrana osobních údajů

Provozovatel osobních údajů - prodávající:

DOP s.r.o.,

IČO: 51757478

IČ DPH: 2120780904

se sídlem Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava, Slovenská republika

korespondenční adresa: Hrobákova 32, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

kontakt: info@boomsport.eu, +420 777 528 829

1. Prodávající při uzavírání kupní smlouvy získává od kupujících jejich osobní údaje potřebné k vyřízení objednávky (především jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručování, tel. Kontakt, předmět objednávky, fakturační údaje). Pokud se kupující resp. zákazník prodávajícího registruje na webové stránce internetového obchodu, je povinen uvést své osobní údaje.

2. Bez poskytnutí daných osobních údajů prodávající nemůže uzavřít s kupujícím kupní smlouvu a plnit z ní. Na poskytnutí těchto údajů pro účely uzavření kupní smlouvy není třeba souhlasu kupujícího. Právní základ zpracování osobních údajů je uzavřena smlouva. Na základě této uzavřené smlouvy prodávající může následně zasílat kupujícímu nabídkové e-maily (newsletter) - právním základem je oprávněný zájem prodávajícího, a to až do odhlášení se kupujícího z odebírání newsletteru.

3. Zákazník internetového obchodu se může přihlásit k odebírání novinek (newsletter) i bez uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž následně prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je nabídka výrobků a služeb, marketingové služby, průzkum trhu a spokojenosti zákazníků, jakož i zařazení osobních údajů do všech informačních systémů provozovatele. Osobní údaje za tímto účelem může provozovatel zpracovávat do odhlášení se kupujícího z odebírání newsletteru.

4. Prodávající je oprávněn za účelem plnění z uzavřené kupní smlouvy poskytovat osobní údaje kupujícího např. přepravním společnostem, smluvním stranám zabezpečujícím provoz internetového obchodu, subjektu zajišťujícímu účetnictví provozovatele, správci daně, exekutorem, orgánům činným v trestním řízení, soudem a pod. Není úmyslem zpracovávat osobní údaje mimo zemí EU.

5. Osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány způsobem, který zaručuje bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným a nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to pomocí technických a organizačních opatření zabezpečených provozovatelem.

6. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje dotčených osob během trvání kupní smlouvy, resp. po dobu registrace zákazníka na webové stránce, následně na období, které je stanoveno v příslušných právních předpisech, nejméně však deset let od skončení smluvního vztahu.

7. Dotčená osoba, jejíž osobní údaje provozovatel zpracovává, je oprávněna ve smyslu článků 15 až 21 nařízení EU o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 - GDPR):

- požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, opravu, doplnění a vymazání osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, přenosnost svých osobních údajů, namítat proti zpracování osobních údajů, odvolat souhlas, je-li souhlas právním základem zpracování osobních údajů,

- podat stížnost dozorčímu orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Pro uplatnění výše uvedených práv (kromě podání stížnosti), kontaktujte prosím prodávajícího.

Používání Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se vám uloží do počítače nebo vašeho mobilního zařízení (tablet či telefon) při návštěvě internetové stránky. Soubory se ukládají do složky ve vašem prohlížeči, obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, platnost a obsah. Při příští návštěvě téže stránky prohlížeč pošle informace, které jsou uloženy v souborech cookies zpět na stránku, která soubory původně vytvořila. Cookies nepoužíváme k identifikaci osoby
uživatele. Cookies používáme, abychom vám usnadnili používání naší stránky, například cookies využíváme k zapamatování si přihlášení zákazníka do svého konta. Zpracování nezbytných cookies se provádí na základě našeho oprávněného zájmu a analytické a marketingové cookies výlučně na základě
Vašeho výslovného souhlasu, který vyjádříte potvrzením na naší webové stránce. Cookies si zákazník může nastavit ve svém prohlížeči, může je manuálně nebo hromadně vymazat. Podrobnější instrukce naleznete v nápovědě každého z prohlížečů. Návod a instrukce naleznete v nápovědě svého internetového prohlížeče.

Žádná položka