Dodací podmínky

1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

2. Způsob dopravy a náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Prodávající odesílá zboží co nejdříve, zpravidla ve lhůtě 2-30 dnů pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky v závislosti na dostupnosti zboží a země doručení objednávky. Při bezhotovostním převodu prodávající posílá zboží až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud prodávající nesplní svůj závazek dodat zboží ve lhůtě 30 pracovních dnů, kupující ho vyzve, aby dodal zboží v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá zboží ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů tovarua v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčující neoprávněnému vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu bez sepsání záznamu o rozsahu a povaze vady probírané zásilky kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží bylo neporušený a nepoškozený.

6. Reklamaci mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., Které nebyly zjevné při převzetí zásilky se zbožím od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich zjištění. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neoznámí. Pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neprodleně neoznámil prodávajícímu, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

8. Prodávající nenese odpovědnost za:

  • opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou nebo přepravní službou;
  • poškození zásilky zaviněné poštou nebo přepravní službou;
  • případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele prodávajícího) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribuce zboží nebo jiných nepředvídatelných překážek.

9. Prodávající má právo na náhradu škody, v případě že kupující objednané zboží nepřevzal.

Žádná položka